Մարդկային ռեսուրսների կառավարում

 Հայերեն |  1-3 ժամ

Ծանոթացում մարդկային ռեսուրսների կառավարման և կազմակերպական վարքագծի ամենակարևոր հմտություններին և ամենատարածված գործիքներին:

Հմտություններ, որոնք կսովորեք դասընթացի ընթացքում

ՄՌԿ գործընթացների ռազմավարական պլանավորում
Թիմի ճիշտ անդամների ընտրություն և հավաքագրում
Կատարողականի գնահատում և հետադարձ կապի կառավարում

Այս դասընթացի մասին

Այս դասընթացը ներառում է Մարդկային ռեսուրսների (ՄՌ) և Կազմակերպական վարքագծի (ԿՎ) հետ կապված գործողությունները, որոնք պետք է հասկանան այդ ոլորտների բոլոր մասնագետները, այն է. ռազմավարական պլանավորում, աշխատակազմի համալրում, աշխատակիցների հավաքագրում և ընտրություն, կատարողականի կառավարում, վերապատրաստում և վարձատրություն:

Կծանոթանաք նաև ամենակարևոր մոտիվացիոն մոտեցումներին, ինչպիսիք են, օրինակ, Մասլոուի «Կարիքների հիերարխիան», Հերցբերգի «Երկգործոն տեսությունը» և այլ տարածված մոդելներ:  Բացի այդ, այս դասընթացը ներկայացնում է տարբեր կազմակերպական կառուցվածքների հետ կապված հիմնական հասկացությունները, կորպորատիվ մշակույթը և 360 աստիճան հետադարձ կապի մոդելը:

19,990 ֏