Ռիսկերի կառավարում

 Հայերեն |  1-3 ժամ

Այս դասընթացում արագ և արդյունավետ կերպով կսովորեք ռիսկերի պատշաճ կառավարման ամենակարևոր հմտությունները և ամենատարածված գործիքները:

Հմտություններ, որոնք կսովորեք դասընթացի ընթացքում

Ռիսկերի բացահայտման հիմնական ռազմավարություններ
Ռիսկերի գնահատում և նվազեցում արդյունավետ գործողությունների ծրագրերի միջոցով
Ռիսկերի նվազեցման միջոցառումների գնահատում և ռիսկերի հետագա կանխարգելում

Այս դասընթացի մասին

Ռիսկի բացահայտումը կարող է դժվար լինել: Եվ եթե ձեր գործունեության ընթացքում առաջանա մի անսպասելի հանգամանք, որը դուք չէիք կանխատեսել, դա կարող է հանգեցնել լրացուցիչ ծախսերի, ժամանակի և հեղինակության հետ կապված ռիսկերի: Յուրաքանչյուր ծրագրին որոշակի ռիսկեր են առնչվում, և ցանկացած ծրագրի համար անհրաժեշտ է կառավարման ռազմավարություն՝ յուրաքանչյուր ռիսկի հիմքում ընկած սպառնալիքների և հնարավորությունների կարգավորման համար:

Այս դասընթացը բացատրում է ռիսկերի արդյունավետ կառավարման հիմնական խնդիրները և հասկացությունները: Դասընթացը սահմանում և ուսումնասիրում է ռիսկերի տեսակները` հատուկ ուշադրություն դարձնելով ռիսկի բացահայտման, գնահատման, կանխարգելման, ապահովագրման, նվազեցման և հետևանքների վերացման գործընթացին:

15,990 ֏