Ֆինանսական գործունեության արդյունքներ

 Հայերեն |  1-3 ժամ

Այս դասընթացը ներկայացնում է կորպորատիվ ֆինանսական հաշվետվությունների մեկնաբանման և վերլուծության ժամանակ կիրառվող հիմնական հասկացություններն ու մեթոդները՝ որպես որոշում կայացնողների համար տեղեկատվության կարևոր աղբյուր:

Հմտություններ, որոնք կսովորեք դասընթացի ընթացքում

Հասկանալ կորպորատիվ ֆինանսական հաշվետվությունները
Հիմնավորված որոշումներ կայացնել՝ Ֆինանսական տվյալների հիման վրա
Վերլուծել ընկերության ֆինանսական վիճակը

Այս դասընթացի մասին

Այս դասընթացը ներկայացնում է կորպորատիվ ֆինանսական հաշվետվությունների մեկնաբանման և վերլուծության ժամանակ կիրառվող հիմնական հասկացություններն ու մեթոդները, որպես տեղեկատվության կարևոր աղբյուր՝ որոշում կայացնողների համար: Հիմնական նպատակն է՝ օգտագործողի տեսանկյունից հասկանալ հիմնական ֆինանսական հաշվետվությունների կառուցվածքը, կարևորությունն ու տեղեկատվական բովանդակությունը:

Այս դասընթացը հատկապես կարևորում է իրավիճակների և ֆինանսական հաշվետվությունների վերլուծությունը և դիտարկում է ֆինանսական հաշվառման հիմնական հասկացությունների և մեթոդների կիրառումն իրական բիզնեսի խնդիրների հանդեպ:

11,990 ֏