Ֆինանսներ և հաշվապահական հաշվառում

 Հայերեն |  1-3 ժամ

Ֆինանսների, բյուջետավորման և ֆինանսական հաշվառման ոլորտին վերաբերող ամենակարևոր հմտությունների և ամենակիրառելի գործիքների ներկայացում:

Հմտություններ, որոնք կսովորեք դասընթացի ընթացքում

Գիտելիքներ հաշվապահական հաշվառման մեթոդների և ֆինանսական տվյալների մասին
Ֆինանսական հաշվետվությունների վերլուծություն
Ձեռնարկությունների և ծրագրերի ֆինանսական արդյունքների գնահատում

Այս դասընթացի մասին

Այս դասընթացում կսովորեք հասկանալ «բիզնեսի լեզուն». գնահատել, մշակել և հաղորդել ընկերությունների ֆինանսական տեղեկատվությունը: Այդպիսով, կծանոթանաք ամենակարևոր ֆինանսական հաշվետվություններին և ֆինանսական հաշվառման մեթոդներին:

Կսովորեք կազմել և վերլուծել հաշվեկշիռը, եկամուտների մասին հաշվետվությունը և կիրառել ֆինանսական գործակիցները: Կհասկանաք «Ակտիվների շահութաբերության» և «Կապիտալի շահութաբերության» սկզբունքները:  Կսովորեք նաև ֆինանսների հիմուքները, ինչպիսիք են, օրինակ, Ներկա արժեքը և Ապագա արժեքը:

19,990 ֏